Trafik Sigortası Nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan Trafik Sigortası olası bir kazada bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz hasarları güvence altına alan zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümü veya yaralanması veya bir şeyin zarara uğraması durumunda, o araç işleteninin zarar verdiği üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu, belli limitler içinde karşılar.

Bilmenizde Fayda Var!

Zorunlu Deprem Sigortası depremin, deprem sonucu yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlar. Teminatı Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanır.

DASK 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası kurulmuştur. Kurulduğu günden beri 14.370 ev için 48 Milyon TL hasar ödemesi yapmıştır. Türkiye’nin %95’i deprem riski altındadır. Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi 1 yıldır ve her yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Süresi biten poliçenizi yenilediğinizde %20 indirim kazanırsınız. Zorunlu Deprem Sigortanız olmadan hiçbir tapu, elektrik, su aboneliği işlemi yaptıramazsınız.

Yararlı bilgiler...